Pravno obvestilo velja za spletno stran www.avtosplet.com in vse njene podstrani.

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.avtosplet.com so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine podjetja SUPER STRELA d.o.o. ali pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v www.avtosplet.com.

Omejitev odgovornosti - splošno

Vse informacije, gradiva in podatki na www.avtosplet.com so informativne narave. Lastnik spletne strani se bo trudil zagotavljati nemoteno in optimalno delovanje spletne strani www.avtosplet.com, a ne prevzema nobene odgovornosti in ne nudi garancije za nemoteno uporabo www.avtosplet.com. Uporaba spletne strani www.avtosplet.com je na lastno odgovornost. Podjetje SUPER STRELA d.o.o. ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij, gradiv in oglasov na www.avtosplet.com ali za kakršnekoli napake in pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Isto velja za katerokoli drugo fizično ali pravno osebo, ki je sodelovala pri izdelavi www.avtosplet.com ali sodeluje pri posodobitvah strani. Podjetje SUPER STRELA d.o.o. zaradi vašega obiska strani ali njene kakršnekoli uporabe ni odgovorno za poškodbe računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, preko katere je mogoče dostopati do strani www.avtosplet.com. Podjetje SUPER STRELA d.o.o. ni odgovorno za škodo kakršnekoli vrste, ki utegne nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.avtosplet.com.

Podjetje SUPER STRELA d.o.o. se bo trudilo za pravilnost in ažurno posodabljanje podatkov, vsebovanih na strani www.avtosplet.com in njenih podstraneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o pravilnosti in ažurnosti podatkov.

Omejitev odgovornosti - oglasi

Podjetje SUPER STRELA d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, ki jih vpisujejo trgovci ali fizične osebe kot oglaševalci / prodajalci. Vsak dogovor o nakupu / prodaji vozila oz. predmeta, objavljenega na straneh www.avtosplet.com, je dogovor zgolj med kupcem in prodajalcem, ki vozilo/predmet prodaja in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, prodajalcem ter podjetjem SUPER STRELA d.o.o..
Za celotno vsebino oglasa, vključno s posredovanimi fotografijami, objavljeno ceno ter navedbo pravilnih kontaktnih podatkov odgovarja izključno oglaševalec oz. oseba, katera oglas odda v objavo.

Podjetje SUPER STRELA d.o.o. si pridržuje pravico do dodatnega preverjanja oglasa pred objavo, zavrnitve objave, izbrisa ali blokade objave celotne vsebine ali kateregakoli dela oglasa, ali spremembe rubrike objave, v kolikor je ta neprimeren, vsebinsko sporen, zavajajoč ali kakorkoli neprimeren za objavo po kriteriju uredništva www.avtosplet.com.
Primeri spornih vsebin:

 • nepravilno objavljeni ali neresnični kontaktni podatki
 • oglas z zavajajočo ceno (NI objavljena končna maloprodajna cena z vključenim DDV in DMV!)
 • oglas z neprimerno ali avtorsko sporno fotografijo
 • vsebinsko neprimeren oglas (oz. t.i. smetenje posamezne rubrike)
 • podvajanje oglasa iste vsebine oz. ponudbe istega vozila,
 • večkratno ponavljajoče objavljanje istega oglasa
 • oglas, ki ne ponuja enoznačno določenega posameznega vozila / artikla (npr. oglaševanje splošne prodajne akcije, splošno oglaševanje, več oglasov v enem...)
 • oglaševanje spornih izdelkov (primer: piratski izdelki, kopije izdelkov...)
 • oglaševanje storitvene dejavnosti (še posebej neprimerno v opcijah KOMENTAR, TOP PONUDBA)
 • ponudbe komercialne linije 090
 • oglas, ki v vsebini ali opombah komentira ponudbe drugih oglasov ali oglaševalcev
 • oglas, ki v opisu vsebuje avtomatične preusmeritvene kode
 • oglas za različne dele avtomobila, objavljen pod rubriko »AVTO«
 • oglaševanje po principu AVTO PO DELIH (tak oglas je izjemoma dovoljeno objaviti le registriranim trgovcem, ki imajo dejavnost registrirano skladno z zakonodajo
 • oglasi raznih delov in opreme v katerikoli rubriki, razen v rubriki DELI IN OPREMA
 • oglas z vsebino KUPIM ali IŠČEM (objava takšnega oglasa NI dopustna)
 • oglas z vsebino ODDAM (objava takšnega oglasa je v izogib oglaševanja dela na črno dopustna IZKLJUČNO registriranim trgovcem, ob ustrezni oznaki v oglasu)
 • oglas, kjer je oglaševana ponudba/prodaja dokumentacije (listine, načrti, prometna dovoljenja...)
 • oglas, ki vsebuje versko ali politično obarvano vsebino, ali prikazuje verske ali politične simbole

Oglaševalec z oddajo oglasa prevzema tudi celotno kazensko in odškodninsko odgovornost, povezano z oddajo, urejanjem, brisanjem in vsebino celotnega oglasa ali kateregakoli dela vsebine oglasa.

Omejitev odgovornosti - plačane vsebine in objave

Podjetje SUPER STRELA d.o.o. si pridržuje pravico do takojšnje zavrnitve objave, izbrisa objave ali zavrnitve dostopa do uporabniškega računa v primeru zamude pri plačilu objave. V omenjenem primeru si pridržujemo tudi pravico do takojšnje prekinitve naročniškega razmerja z neplačnikom. Ravno tako si pridržujemo pravice do zavrnitve objave ali zavrnitve dostopa do uporabniškega računa trgovcu, ki ima evidentirano pomanjkanje sredstev na računu v Evidenci o neporavnanih obveznostih Banke Slovenije. Pridržujemo si tudi pravico do zavrnitve registracije trgovca - družbe, ki je preko povezanih družb (isti so-ustanovitelji, družbeniki, odgovorne osebe, kontaktne osebe, kontaktni podatki...) že oglaševala na straneh www.avtosplet.com, obveznosti pa niso bile v celoti poravnane.

Nedopustna uporaba

Za nedopustno uporabo strani www.avtosplet.com velja:

 • posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov pri oddaji / urejanju oglasne vsebine
 • uporaba podatkov, objavljenih na straneh www.avtosplet.com, v komercialne namene
 • objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice
 • poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku
 • posredovanje lastnih dostopnih podatkov tretjim osebam
 • namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja
 • uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
 • kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
 • ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo, neprimerno ali pornografsko vsebino
 • uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.
 • uporaba raznih programov, aplikacij tretjih oseb, ali programskih nadgradenj brskalnikov, uporabljenih za dostop do vsebine (podatkov) ali avtomatizirano urejanje vsebine (podatkov) na spletni strani www.avtosplet.com

V primeru nejasnosti se vsakršna uporaba, ki ni izrecno dovoljena s strani podjetja SUPER STRELA d.o.o., šteje za nedopustno!
Oglaševalec se strinja, da se za potrebe spora ob oddaji oglasa zabeleži datum in ura oglasa ter IP številka oz. naslov izvora ter da se v primeru suma, da je prišlo do nedopustne uporabe, kaznivega dejanja ali da je potreben sodni pregon dejanja, navedeni podatki posredujejo ustreznim službam.

Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene.

Objava na spletni strani www.avtosplet.com predstavlja vsebino in informacije, ki so vsebinsko standardizirane. S pomočjo različnih aplikacij je prikaz podatkov poenoten, prikaz fotografij optimiziran, podatki pa so razvrščeni na tak način, da v primerjavi s posameznimi vnosnimi podatki pred objavo pridobijo velik delo dodatne vrednosti. Tudi zaradi opisanih lastnosti se oglaševalec strinja, da pridobi podjetje SUPER STRELA d.o.o. avtorsko pravico objave in distribucije vsebine objave oglasa, posameznega dela oglasa ali fotografije.

Oglaševalec se tudi strinja, da se v izogib nepooblaščenemu kopiranju vse fotografije, objavljene na straneh www.avtosplet.com, označijo z oznako Copyright (C) www.avtosplet.com ali kakršnokoli drugo oznako, ki jo za takšne potrebe uporabi Podjetje SUPER STRELA d.o.o..

Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.avtosplet.com (ali katerikoli podstrani) ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.avtosplet.com za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Registrirani trgovci imajo v času veljavnega naročniškega razmerja pravico uporabljati vsebino, ki prikazuje oglase trgovca (svoje oglase) s prikazom in uporabo na podstraneh svoje spletne strani ali v obliki tiskanega izpisa na svojem prodajnem mestu na sedežu podjetja, ni pa dovoljeno teh podatkov (npr. seznam oglasov trgovca na spletni strani ali podstrani www.avtosplet.com) uporabiti kot vir podatkov za objavo v drugih medijih.

 

Podjetje SUPER STRELA d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.avtosplet.com. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost podjetja SUPER STRELA d.o.o. za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko podjetje SUPER STRELA d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Varstvo podatkov

Podjetje SUPER STRELA d.o.o. avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Podjetje SUPER STRELA d.o.o. podatke o obiskanosti www.avtosplet.com uporablja za lastne potrebe.

O pravnem obvestilu

Podjetje SUPER STRELA d.o.o. lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.